Strona główna

 

   

 

 

 

   Od ponad 10 lat prowadzę działalność dydaktyczną w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W moich zajęciach najczęściej uczestniczą pełnomocnicy ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, koordynatorzy gminnych programów, członkowie gminnych komisji, przedstawiciele stowarzyszeń abstynenckich i innych organizacji pozarządowych, a także wójtowie, burmistrzowie, radni oraz inne osoby zainteresowane rozwiązywaniem problemów alkoholowych w swoich społecznościach lokalnych.
 

  Podczas wykładów staram się łączyć przekazywanie wiedzy teoretycznej z odniesieniami do praktyki codziennej pracy tak, aby słuchacze mogli lepiej zrozumieć i przyswoić określone treści. Zawsze odwołuję się do aktualnej wiedzy i prezentuję najnowsze kierunki i koncepcje w danej dziedzinie. Chętnie dzielę się swoimi własnymi doświadczeniami i przedstawiam własne poglądy na dany temat. Staram się zainspirować słuchaczy do dyskusji i zachęcam do prezentowania własnych punktów widzenia. Staram się jak najlepiej przygotować swoich słuchaczy do rozwiązywania problemów, jakie mogą spotkać w swojej pracy.
  Podczas swoich wykładów korzystam z prezentacji multimedialnych, grafik i wykresów. Pozwala to słuchaczom lepiej przyswoić zróżnicowane zagadnienia, a samo wystąpienie dzięki temu jest bardziej atrakcyjne i efektywne.

Każdy wie, że zawód wykonywany z pasją pozwala osiągnąć lepsze wyniki. Mam to szczęście, że moja praca jest moja pasją. To dzięki temu od ponad 12 lat nie zabrakło mi wiary w to, że to co robię ma sens i przekonania, że przynosi realne efekty.